ระบบ : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 "

เข้าสู่ระบบ สมัครใช้งาน

นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก
                       นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยบวกแต้บวกเตย

       Download คู่มือการใช้งานระบบ DSD4TSSK1 :


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ : ทีมพัฒนาระบบ