C0007

รายละเอียดการใช้งานคอร์สนี้

  • ผู้สมัครเข้าใช้งานทั้งหมด 61 คน

  • ผู้สมัครที่ผ่านการอบรม 35 คน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 "

คอร์ส :
C0007 : การทำงานร่วมกันเเบบ ออนไลน์

ผู้จัดทำ : นายศักรินทร์ ศรีสุรักษ์

         : นายอรรถพล สุรวิทย์

เข้าสู่บทเรียน เข้าสู่ระบบจัดการคอร์ส

C0007
บทที่ : 1 เรื่อง : การช้งาน Gmail
รายละเอียดบทเรียน :
1. การสมัครใช้งานบริการ E-mail ของ Gmail
บทที่ : 2 เรื่อง : การใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์
รายละเอียดบทเรียน :
1. การใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ ด้วย Application ต่าง ๆ
บทที่ : 3 เรื่อง : การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลแบบออนไลน์
รายละเอียดบทเรียน :
1. ใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ ด้วย Google Drive
บทที่ : 4 เรื่อง : การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ
รายละเอียดบทเรียน :
1. การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ ในลักษณะต่าง ๆ
บทที่ : 5 เรื่อง : การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
รายละเอียดบทเรียน :
1. การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกล ด้วย Application Meet
2. การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกล ด้วย Application Zoom

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ : ทีมพัฒนาระบบ